Nieuwe branchevereniging voor filmdistributeurs FDN per 1 april een feit

Filmdistributeurs bereiden zich voor op de toekomst.

De mediawereld is enorm aan het veranderen. Ook brancheorganisaties moeten daar in meegaan. Daarom fuseert de belangenvereniging van filmdistributeurs voor bioscopen en filmtheaters, de NVF, met die van home entertainmentdistributeurs, NVPI Video. Op 1 april aanstaande is Filmdistributeurs Nederland (FDN) een feit.

De consument kan zijn vrije tijd vandaag de dag op meer manieren invullen dan hij waarschijnlijk ooit voor mogelijk hield. Ook de wijze waarop de consument naar film kijkt is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Dat heeft niet alleen gevolgen voor die consument en de bedrijven die daar direct bij zijn betrokken zoals filmproducenten, filmdistributeurs, bioscoopexploitanten, winkelketens en online aanbieders, maar ook voor de belangenorganisaties.

1 april aanstaande gaat de branchevereniging van bioscoopdistributeurs, NVF, daarom fuseren met die van home entertainmentdistributeurs, NVPI Video. Dat leidt tot de nieuwe belangenvereniging Filmdistributeurs Nederland (FDN). Door de krachten te bundelen willen de distributeurs van film bouwen aan een branchevereniging die een brede belangenbehartiging kan borgen en effectief kan opereren op tal van dossiers.

Daaronder vallen onder meer promotie, marktinformatie en statistiek, kennisuitwisseling en de zaken rondom de ontwikkelingen van Nederlandse films, lobby en public affairs én het bestrijden van illegaal downloaden en streamen. De nieuwe vereniging wordt geserviced door NVPI.

De markten waarin de filmdistributeurs opereren hebben met grote veranderingen te maken. Waar de bioscoopmarkt een gezonde groei doormaakt is de home entertainmentmarkt aan verandering onderhevig door nieuwe business- en distributiemodellen en het illegaal gebruik van films en tv-series. Al deze ontwikkelingen hebben de distributeurs doen beseffen dat zij baat hebben bij een actieve en moderne branchevereniging die de belangen anno 2016 goed kan behartigen. De nieuwe organisatie wordt er ook op ingericht dat de kennis uit het veld middels werkgroepen doorklinkt in de oplossingen voor de uitdagingen waar filmdistributeurs voor staan en waar een collectieve oplossing mogelijk en wenselijk is.