Cultuur Opstart Lening

Bij deze informeren we jullie graag over de Cultuur Opstart Lening. De Cultuur Opstart Lening is een nieuwe leenfaciliteit voor culturele en creatieve organisaties die vanaf aanstaande maandag 29 juni, 12.00 uur via Cultuur+Ondernemen beschikbaar is. De nieuwe leenfaciliteit is onderdeel van de € 300 miljoen aanvullende maatregelen voor de culturele sector in het kader van de coronacrisis. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt € 30 miljoen beschikbaar voor de leenfaciliteit.

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld om het nieuwe culturele seizoen weer mogelijk te maken. Deze lening biedt financiële ruimte aan culturele en creatieve organisaties om te investeren in producties, programma’s, projecten of producten zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Cultuur+Ondernemen heeft de leenfaciliteit vormgegeven met input vanuit de sector.

Culturele en creatieve organisaties die voldoen aan de criteria kunnen aanspraak maken op een lening van € 10.000 tot maximaal € 500.000 tegen 1% rente en gunstige voorwaarden. Meer informatie over details, voorwaarden en criteria van de Cultuur Opstart Lening is te vinden op onze website https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/cultuur-opstart-lening.