Creative Europe MEDIA: Steun voor Filmfestivals

Deze subsidie ondersteunt Europese filmfestivals die ten minste 70% (of 100 speelfilms of 400 korte films) programmeren uit ten minste 15 landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Minstens 50% van deze films moeten afkomstig zijn uit een ander land dan waar het festival plaatsvindt.