Creative Europe MEDIA: Steun voor Filmeducatie

Deze subsidieregeling ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) stimuleren. Ook richt de regeling zich op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. De doelgroep van de filmeducatie-initiatieven zijn jongeren tussen 11 en 18 jaar.