Vacature Hoofd Communicatie & Public Affairs

Functieprofiel

NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt op dit moment 103 producenten en distribiteurs van muziek (NVPI Audio) en 29 distribiteurs van film (FDN). We behartigen, verdedigen en versterken de gemeenschappelijke belangen van onze leden, waaronder een adequate juridische bescherming van hun rechten en belangen. Daarnaast bevorderen we toegang tot en gebruik van producten en diensten van de leden en ondersteunen we hen bij specifieke vraagstukken, in het bijzonder in zake het intellectuele eigendom.

NVPI is op zoek naar een hoofd Communicatie & Public Affairs (28-32 uur, max €5500 – 6000 bij ft)

Het nieuwe hoofd Communicatie en Public Affairs is een allround, strategisch sterke communicatieprofessional met goede contacten in Den Haag en in medialand. Je werkt nauw samen met de algemeen directeur aan het opstellen en uitvoeren van een efficiënte, doelgerichte en duurzame communicatie- en public affairs strategie.

Doel van de functie
Doel van de functie is dat NVPI en de branches die het vertegenwoordigt een heldere, samenhangende en aantrekkelijke positionering krijgen, zowel intern als extern, zodat de belangen van de leden nog beter kunnen worden behartigd.

Functievereisten:

 • Een relevante, afgeronde hbo of wo-studie zoals Communicatiewetenschappen, Media en Cultuur, Internationale Betrekkingen of Bestuurskunde;
 • Minimaal 6 jaar ervaring als allround communicatiestrateeg en een bewezen trackrecord van public affairs, positionering, interne communicatie, eventmanagement en hedendaagse communicatiemiddelen;
 • Plezier in het ontwikkelen en succesvol onderhouden van partnerships met relevante partijen in de branches, waaronder beleidsmakers en hun influencers, en in staat om hun behoeften, beleid en processen te begrijpen;
 • Soepele en foutloze schrijfstijl (Nederlands en Engels) en in staat om zowel beleidsdocumenten en position papers te schrijven als aansprekende teksten voor leden en campagnes;
 • Goed zelfstandig en in teamverband werken, initiatiefrijk en een verbindende stijl van leidinggeven;
 • Strategisch sterk, gestructureerd en in staat om relevante netwerken op te bouwen en te onderhouden;
 • Meer dan gemiddelde affiniteit met muziek en film;
 • Bij voorkeur werkervaring bij een leden-, branche- of belangenbehartigende organisatie;
 • Bij voorkeur kennis van intellectueel eigendom, zoals auteurs(contracten)recht en beleidsvorming voor media, cultuur en de creatieve industrie op nationaal en Europees niveau.

Plaats binnen de organisatie
Het hoofd Communicatie & Public Affairs valt binnen het managementteam (MT) en rapporteert direct aan de directeur bestuurder. NVPI heeft ongeveer 9 à 10 FTE. Samen met het hoofd Juridische Zaken, het hoofd Financiële zaken en de directeur bestuurder vorm je het MT. De directeur bestuurder rapporteert aan RvT.

Resultaatgebieden van de functie:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van strategisch beleid voor communicatie en public affairs;
 • Faciliteren van medewerkers communicatie en scheppen juiste randvoorwaarden voor efficiënte en effectieve uitvoering strategisch beleid;
 • Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, public affairs en is het aanspreekpunt voor media, politiek en overheid, in afstemming met de directeur bestuurder;
 • Verantwoordelijk voor de managementcyclus van het team communicatie.

Overleg en contacten
Als hoofd Communicatie & Public Affairs heb je op regelmatige basis contact met de directeur bestuurder NVPI, besturen leden NVPI (FDN en NVPI Audio) en de interne organisatie. Daarnaast bouw en onderhoud contacten met derden zoals aanverwante beroepsorganisaties, landelijke overheid, Europese en landelijke politiek en media over onderwerpen die de belangen van leden aangaan.

Verantwoordelijkheid en KPI’s:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van een efficiënte, doelgerichte en toekomstbestendige communicatie- en public affairs strategie;
 • Jaarlijkse oplevering van in oktober (bijgestelde) strategische plannen met duidelijke doelen;
 • Tijdige realisatie van de plannen en doelen, binnen het beschikbare budget;
 • Motivatie en inzet medewerkers en stagiaires van het team (vastleggen ontwikkeling en ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde);
 • Bereiken vooraf bepaalde lobby doelen, waaronder stakeholdermanagement;
 • Netto groei ledenbestand en groei in de ledentevredenheid (te meten via een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek).

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Communicatief vermogen
 • Resultaatgericht
 • Creativiteit
 • Overtuigingskracht
 • Netwerk- en relatiegerichtheid
 • Omgevingsbewustheid

Interesse?
Mooi! Voor meer informatie kun je terecht bij directeur bestuurder Anne de Jong: anne.de.jong@nvpi.nl. Je cv en motivatie ontvangen we graag uiterlijk 1 november en kun je eveneens sturen naar anne.de.jong@nvpi.nl. Gesprekken vinden medio november plaats en hopelijk kun je snel daarna beginnen. NVPI hecht groot belang aan diversiteit, daarom zijn mensen met verschillende achtergronden nadrukkelijk zeer welkom. Wij kijken uit naar je reactie en onze kennismaking.

Vacaturetekst hoofd Communicatie en Public Affairs NVPI