Over NVPI

NVPI is de brancheorganisatie van filmdistributeurs en muziekproducenten en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen en uitgevers van audiovisuele content, zowel via online als fysieke media.

NVPI heeft als doel het versterken van de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse producenten, importeurs en exploitanten van muziek en film, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van de belangen van haar leden.

Branches

NVPI behartigt de belangen van twee groepen distributeurs in de entertainmentindustrie: muziek en film, elk met een eigen branchevereniging. Daar waar overkoepelende belangen zijn, treedt NVPI op namens alle twee. Hierbij gaat het vooral om wet- en regelgeving rondom intellectueel eigendom en de exploitatie en bescherming daarvan. De meer specifieke aandachtspunten en activiteiten worden vanuit de eigen branchevereniging opgezet en aangestuurd.

Diensten en activiteiten van NVPI

Het strategisch functiemodel van NVPI onderscheidt vijf functies waarmee een brancheorganisatie haar doelen vervult: lobby en public affairs, afspraken, diensten, ontwikkeling en informatie, zingeving en strategiebepaling. Daarbij wordt evenwicht gezocht tussen het positioneren van strategische belangen, collectief organiseren en individueel profiteren.

 

NVPI Diensten

Branche nieuws

Komende agendapunten