Over NVPI

NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op fysieke media en online en uitgevers van games en andere interactieve software.

NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse producenten, importeurs en exploitanten van muziek, film en games, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van de belangen van haar leden.

Branches

NVPI behartigt de belangen van drie groepen distributeurs in de entertainmentindustrie: muziek, film en interactief, elk met een eigen branchevereniging. Daar waar overkoepelende belangen zijn, treedt NVPI op namens alle drie. Hierbij gaat het vooral om wet- en regelgeving rondom intellectueel eigendom en de exploitatie en bescherming daarvan. De meer specifieke aandachtspunten en activiteiten worden vanuit de eigen branchevereniging opgezet en aangestuurd.

NVPI audio

FDN

NVPI interactief

Diensten en activiteiten van NVPI

Het strategisch functiemodel van NVPI onderscheidt vijf functies waarmee een brancheorganisatie haar doelen vervult: lobby en public affairs, afspraken, diensten, ontwikkeling en informatie, zingeving en strategiebepaling. Daarbij wordt evenwicht gezocht tussen het positioneren van strategische belangen, collectief organiseren en individueel profiteren.

 

NVPI Diensten

Branche nieuws

Komende agendapunten