Over NVPI

NVPIĀ is de brancheorganisatie van de film- en muziekindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen en uitgevers van audiovisuele content, zowel online als fysiek.

NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse producenten, importeurs en exploitanten van muziek en film, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van de belangen van haar leden.

Contactgegevens

NVPI
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam
Tel: +31 (0)20 311 6010
info@nvpi.nl