Diensten

Lobby & PA

Het beïnvloeden van de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat is een groot gemeenschappelijk belang. Het doel is een zo gezond mogelijke voedingsbodem voor de leden op gebieden als: piraterijbestrijding, auteursrechtbeleid, Digital Single Market, filmstimulering en uiteraard contacten met andere (branche)organisaties, stakeholders en collectief beheersorganisaties.

Diensten (activiteiten)

NVPI kan de leden op verschillende terreinen adviseren en assisteren. Zij neemt collectief diensten af, zoals marktinformatie van GfK, Maccsbox, Filmdepot en filmtransport, beheert de gezamenlijke leeftijdsclassificatie in NICAM/Kijkwijzer en certificeert verkoopaantallen. Ook participeert NVPI namens de sector in diverse collectief beheersorganisaties en wordt met dergelijke organisaties onderhandeld in het belang van de leden.

Ontwikkeling & Informatie/PR

NVPI is het informatiecentrum voor de entertainmentindustrie, zowel intern als extern. Daarvoor worden middelen als website en nieuwsbrieven ingezet. Het is belangrijk om belanghebbenden, zoals stakeholders, pers en overheid te kunnen voorzien van betrouwbare (markt)informatie over de sector. NVPI Audio beheert de Edison Stichting en verder is NVPI actief in campagnes met het oog op verkoopbevordering.

Afspraken

Brancheorganisaties maken namens de leden verschillende collectieve afspraken, zoals het convenant inzake de BTW-behandeling. NVPI participeert in NICAM (Kijkwijzer), neemt namens de sector actief deel in BREIN (piraterijbestrijding), participeert bestuurlijk in collectief beheersorganisaties, maakt sectorafspraken met gebruikers van producties van leden en faciliteert dat gebruik ook. NVPI bedient de branche door middel van periodieke statistieken en is nauw betrokken bij de totstandkoming van charts.

Zingeving & Strategie

NVPI is een platform voor leden om te kunnen netwerken, van elkaar te kunnen leren en om met de sector de strategie te kunnen bepalen. Initiatieven vanuit de sector kunnen worden ondersteund, maar ook bredere platformen. Tenslotte zijn de door NVPI beheerde verenigingen actief in bepaalde goede doelen. Zo participeert de FDN in Bio Kinderrevalidatie.