Thema's Auteursrecht/Naburig recht

Auteursrecht/Naburig recht

Auteursrechtrichtlijn
FDN, NVPI Audio, NVPI Interactief

Auteursrechtrichtlijn

In het kader van de Digital Single Market kwam de Europese Commissie in 2016 met een voorstel voor Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. In deze richtlijn worden verschillende zaken geregeld. Beraadslaging heeft plaats gevonden…

Lees verder
Handhaving
FDN, NVPI Audio, NVPI Interactief

Handhaving

NVPI heeft mandaat van haar aangesloten leden op namens hen op te treden tegen inbreuk op auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. BREIN voert de activiteiten rondom de bestrijding van piraterij uit. Voor actuele informatie zie…

Lees verder
Value gap
FDN, NVPI Audio, NVPI Interactief

Value gap

‘User uploaded content’-diensten, zoals YouTube, verdienen veel geld met muziekgebruik. Als het gaat om een licentie en vergoeding voor het gebruik verschuilen zij zich echter achter zogenaamde ‘safe harbour’-bepalingen in de E-Commerce richtlijn. Die ongewenste…

Lees verder
Auteurscontractenrecht en Geschillencommissie
FDN, NVPI Audio

Auteurscontractenrecht en Geschillencommissie

In Nederland gelden op grond van het auteurscontractenrecht speciale regels om de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van hun uitgevers of producenten te versterken. Producent en artiest zijn immers een team en…

Lees verder
Collectief beheer
FDN, NVPI Audio

Collectief beheer

Er is sprake van collectief beheer wanneer één organisatie namens een groep rechthebbenden optreedt om het auteursrecht of naburig recht uit te oefenen. Dat kan goedkoper, effectiever en veiliger zijn. Daarnaast kunnen sommige vergoedingsrechten bij…

Lees verder