Thema's Politiek Algemeen

Politiek Algemeen

Sectoradvies Muziek (RvC)
NVPI Audio

Sectoradvies Muziek (RvC)

In deze analyse beschouwt de raad de muzieksector in de volle breedte. Ze kijkt naar klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek, jazz en geïmproviseerde muziek, popmuziek, wereldmuziek, urban muziek, dance en elektronische muziek, jeugdmuziek en amateurmuziek.

Lees verder
Sectoradvies Audiovisueel (RvC)
FDN

Sectoradvies Audiovisueel (RvC)

Op 22 februari 2018 verscheen het sectoradvies Audiovisueel van de Raad voor Cultuur, getiteld ‘Zicht op zo veel meer’. Het advies bevat aanbevelingen om de pluriformiteit en de kwaliteit van de Nederlandse culturele audiovisuele content te…

Lees verder
Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023
FDN, NVPI Audio, VGFN

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023

Hieronder treft u aan de ARBEIDSMARKTAGENDA CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR 2017-2023. Op de agenda staan actiepunten betreffende arbeidsmarktbeleid voor de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda is aanvullend aan het gezamenlijke advies Passie gewaardeerd:…

Lees verder
Beleidsbrief Minister van OC&W
FDN, NVPI Audio, VGFN

Beleidsbrief Minister van OC&W

Deze brief -Cultuur en open samenleving- schetst de agenda voor het cultuurbeleid van het kabinet en bevat een uitwerking van de thema’s uit het regeerakkoord. Het kabinet kiest ervoor flink in cultuur te investeren. Cultuur…

Lees verder