NVPI Interactief wordt VGFN

NVPI Interactief, branchevereniging voor de videogamesindustrie in Nederland, gaat per 1 januari 2021 verder onder de naam Videogames Federatie Nederland – VGFN. Naast de nieuwe naam verzelfstandigt de vereniging zich door afsplitsing van de NVPI organisatie, die zich daarmee gaat focussen op de belangenbehartiging voor filmdistributeurs en audioproducenten in Nederland.

“De verzelfstandiging komt enerzijds voort uit de groei van de sector en daarmee toenemende aandacht die de branche behoeft. Anderzijds uit het verder stroomlijnen van de samenwerking op Europees niveau met zusterverenigingen in het buitenland en het in Brussel gevestigde ISFE (Interactive Software Federation Europe)” volgens Martijn Schenderling, general manager van VGFN.

“We willen NVPI en haar medewerkers bedanken voor de professionele en prettige samenwerking en we zijn blij dat ook in de toekomst beide verenigingen gebruik kunnen maken van de door de jaren heen opgebouwde expertise. Ook na de verzelfstandiging zal NVPI een grote rol spelen in ondersteuning van ons werk”

VGFN heeft tot doel het ecosysteem rond videogames te versterken om diversiteit, vaardigheden en creatief talent te ontwikkelen. Daarnaast beoogt het de lat hoger te leggen met betrekking tot geharmoniseerde zelfregulering en verantwoord gamen. Ook het vergroten van de bekendheid met en begrip van videogames, de toegevoegde waarde en bijdrage ervan aan de digitaliseringsagenda behoort tot de doelstellingen.

Voorlichting via Rule The Game
Een belangrijke rol die VGFN voor zichzelf ziet, is voorlichten over spelen van videogames. Via het op consumenten gerichte platform www.rulethegame.nl kunnen spelers van videogames en/of ouders/verzorgers van videogamende kinderen alles vinden wat nodig is om van het spelen van videogames een geweldige ervaring te maken. Het leeftijdsclassificatiesysteem PEGI (uitgevoerd door NICAM; o.a. bekend van Kijkwijzer) en het instellen van ouderlijk toezicht (parental control tools), door bijv. instellen van een tijd- en/of bestedingslimiet, worden op deze site uitgelegd. Ouders met vragen over het videogamegedrag van hun kinderen vinden er ook praktische tips en ervaringen van stervoetballer Ruud Gullit en van andere ouders.