Lidmaatschapsinformatie

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van interactieve producten kan lid worden van NVPI Interactief. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van NVPI Interactief.

Contributie:
Het contributiebedrag is vastgesteld op:

  • €6.500 per jaar bij een omzet van minder dan €4.500.000
  • €10.000 per jaar bij een omzet van meer dan €4.500.000
  • België: €5.000

Aanmeldingsprocedure:
Als u lid wilt worden van NVPI Interactief, stuurt u een brief (of e-mail) met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:

NVPI Interactief, t.a.v. Martijn Schok, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam.
E-mail: martijn.schok@nvpi.nl.

Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het NVPI Interactiefbestuur. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen per post ontvangt.