Thema's Auteursrecht/Naburig recht

Auteursrecht/Naburig recht

Auteursrechtrichtlijn

Auteursrechtrichtlijn

In het kader van de Digital Single Market kwam de Europese Commissie in 2016 met een voorstel voor Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. In deze richtlijn worden verschillende zaken geregeld. Sedert het verschijnen van…

Lees verder
Handhaving

Handhaving

NVPI heeft mandaat van haar aangesloten leden op namens hen op te treden tegen inbreuk op auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. BREIN voert de activiteiten rondom de bestrijding van piraterij uit. Voor actuele informatie zie…

Lees verder
Artikel 17 Auteursrechtrichtlijn (value gap)

Artikel 17 Auteursrechtrichtlijn (value gap)

User uploaded content’-diensten, zoals YouTube, verdienen veel geld met muziekgebruik. Als het gaat om een licentie en vergoeding voor het gebruik maken zij gebruik van zogenaamde ‘safe harbour’-bepalingen in de E-Commerce richtlijn, waardoor de platforms…

Lees verder