Wie zijn wij

Videogames Federatie Nederland – VGFN is de groepsvereniging die de belangen behartigt van Nederlandse uitgevers van videogames en andere interactieve software.

VGFN stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor de leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt VGFN de videogamessector bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. VGFN heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van gemeenschappelijke belangen van de leden, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van producenten, importeurs en exploitanten van bedoelde producten. Daarnaast levert VGFN een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.

VGFN is aangesloten bij de Europese organisatie: Video Games Europe – VGE