Wie zijn wij

NVPI Interactief is de groepsvereniging die de belangen behartigt van Nederlandse uitgevers van games en andere interactieve software. De leden van NVPI Interactief zijn als zodanig ook lid van de koepel NVPI.

NVPI stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor de leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt NVPI de entertainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van gemeenschappelijke belangen van de leden, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van producenten, importeurs en exploitanten van bedoelde producten. Daarnaast leveren NVPI Interactief en NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.

NVPI Interactief is aangesloten bij de Europese organisatie: Interactive Software Federation of Europe (ISFE).