Nederlandse ouders zien voordelen in het spelen van videogames

Jaarlijks onderzoek naar gamegedrag van kinderen in Nederland wijst onder andere uit dat ouders beter op de hoogte zijn van het gamegedrag van hun kinderen én meer inzage hebben in uitgaven van hun kinderen in de games die zij spelen.

In opdracht van VGFN is er dit jaar onderzoek gedaan naar het gamegedrag van kinderen. Het jaarlijkse onderzoek is afgenomen bij 1081 Nederlandse ouders tussen de 25 en 60 jaar oud met een kind tussen de 4 en 17 jaar oud. In vergelijking met voorgaande jaren waarin het onderzoek is uitgevoerd blijkt dat ouders steeds makkelijker hun weg vinden naar de juiste informatie over dit onderwerp en ook geven zij aan meer inzage te hebben gekregen in de uitgaven die kinderen doen in de spellen die zij spelen. Aan de andere kant hebben meer ouders moeite met het handhaven van afspraken die zij met hun kinderen hebben gemaakt.

Ouders zijn steeds meer op de hoogte van het videogamegedrag van hun kinderen
Ten opzichte van vorig jaar geven ouders aan beter op de hoogte te zijn van het videogamegedrag van hun kinderen. Dit komt naar verwachting ook doordat men in de huidige maatschappelijke context meer thuis is en daardoor meer zicht heeft op het daadwerkelijke gamegedrag van kinderen. Ook geven de meeste aan voldoende grip te hebben op het gamegedrag van hun kinderen, maar de grootste uitdaging is het bepalen van afspraken rondom het gamegedrag van hun kinderen. De eerste stap – het gesprek met hun kinderen aangaan – wordt door weinig ouders als een barrière ervaren, maar de vervolgstap des te meer: het handhaven van deze afspraken.

En ondanks dat ouders hun weg naar relevante informatie kunnen vinden, hebben zij hier zo nu en dan nog vragen over, bijvoorbeeld als het gaat om tools die bijdragen aan een verbeterd ouderlijk toezicht. Deze zogeheten parental control tools zijn in toenemende mate bekend bij ouders, maar nog altijd is 34% van de ouders hier niet van op de hoogte. Wel is het zo dat hoe jonger het kind is, hoe meer de ouders zich hebben verdiept in deze tools en beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Martijn Schenderling, General Manager bij VGFN, vertelt: “Alhoewel de bekendheid van parental controls groeit in Nederland, mag dit percentage natuurlijk nog verder omhoog. De VGFN heeft het platform Rule the Game in leven geroepen om dit soort zaken onder de aandacht te brengen bij ouders en verzorgers van gamende kinderen. Parental controls zijn zeer belangrijk bij het kunnen reguleren van gamegedrag, maar zij vormen slechts één middel om dit gedrag bespreekbaar te maken. Op onze website hebben we daarom een stappenplan gemaakt, waarbij we tips aanreiken om gamegedrag bespreekbaar te maken en samen met je kind een regeling te zoeken die voor beide partijen werkbaar is.”

Erkenning voor de voordelen van videogamen
Ouders erkennen dat het spelen van videogames veel voordelen kan bieden voor de ontwikkeling van hun kinderen. Maar liefst 87% van de ouders binnen dit onderzoek geeft aan de voordelen te erkennen. Met name de ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheid en de creativiteit van hun kinderen worden geroemd als belangrijke voordelen. Ondanks deze voordelen stellen ouders uiteraard wel voorwaarden aan hun kinderen om te mogen gamen: zo is het belangrijker geworden dat de kamer opgeruimd is voordat zij mogen gamen. Dit doen kinderen het meest op doordeweekse dagen.

Wil je meer weten over het onderzoek? Meer informatie is te vinden op rulegame.nl. Bekijk daar ook de video, waarin Ruud Gullit 5 tips geeft voor het instellen van ouderlijk toezicht.

 

Bijlagen

Type Datum Document Download
11-01-2022 RTG Infographic 2021