Loot boxes zijn geen kansspelen volgens de Nederlandse Kansspelwet

VGFN is verheugd over de beslissing die de Nederlandse rechter vandaag ten gunste van Electronic Arts heeft genomen, waarmee verder wordt verduidelijkt dat zogenaamde “loot boxes” volgens de Nederlandse wet geen kansspelen zijn. De beslissing sluit aan bij het standpunt van de overgrote meerderheid van de kansspeltoezichthouders in Europa, die al hebben geconcludeerd dat loot boxes geen kansspelen zijn wanneer het gebruik beperkt blijft tot het spel en het videogamesbedrijf de speler niet in staat stelt om “uit te betalen”.

VGFN en haar leden zijn toegewijd transparante informatie te verstrekken aan spelers en consumenten als er binnen een videogame aankopen kunnen worden gedaan, met inbegrip van aankopen waarbij willekeurige items worden aangeboden, zoals “loot boxes”. Alle grote platformen voor videogames verstrekken hulpmiddelen aan ouders en voogden om de uitgaven van kinderen binnen videogames te beheren, zodat kinderen o.a. geen financiële transacties kunnen verrichten zonder toestemming van hun ouders.