Videogames industrie reageert op rapport Noorse consumentenbond over lootboxen

In een nieuw rapport van een consumentenorganisatie in Noorwegen over lootboxen wordt geen rekening gehouden met bestaande regels en recente richtlijnen van de Europese Commissie waarin regels zijn vastgesteld over het vermijden van agressieve praktijken en over hoe kan worden gezorgd voor eerlijkheid en transparantie wanneer lootboxen aanwezig zijn in videogames.

“De sector neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van consumenten, en met name minderjarigen, uiterst serieus en zet zich in voor een verantwoorde, eerlijke en transparante spelervaring, ook wanneer in-game aankopen en lootboxen aanwezig zijn in games.” 
Ann Becker, Head of Policy and Public Affairs of ISFE

Naar aanleiding van de bezorgdheid over lootboxen heeft PEGI, het Pan-European Game Information System, in 2020 een inhoud pictogram toegevoegd om consumenten en spelers vóór de aankoop of het spelen te informeren over het bestaan van betaalde willekeurige items (zoals lootboxen of card packs) in games. Om voor nog meer transparantie te zorgen, heeft de sector zich er ook toe verbonden spelers op een gemakkelijk te begrijpen manier te informeren over de relatieve zeldzaamheid of waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een betaald willekeurig virtueel item. Dit is geïmplementeerd door alle belangrijke platforms en apparaten waarop spelers toegang hebben tot videogames.

“Als voorloper van de digitale economie voert de videogames industrie al meer dan tien jaar een constante dialoog met de Europese Commissie en de Europese consumentenbeschermingsautoriteiten over de toepassing van het Europese kader voor consumentenbescherming op nieuwe bedrijfsmodellen, innovatieve technologische oplossingen en baanbrekende artistieke inhoud. Lootboxen en andere free-to-download spelmechanismen stonden centraal in die discussies, en we zijn meer dan blij dat we de praktijken van de sector en de zelfregulerende maatregelen kunnen blijven verbeteren in samenwerking met de handhavingsautoriteiten voor consumentenrecht.” Jari-Pekka Kaleva, algemeen directeur van EGDF 

De videogames industrie staat bekend om haar uitstekende bescherming van minderjarigen en heeft tientallen jaren besteed aan de ontwikkeling van instrumenten voor ouderlijk toezicht waarmee ouders onder meer in-game uitgaven kunnen uitschakelen of beperken, en aan de invoering van PEGI, het pan-Europese leeftijdsclassificatiesysteem dat in 38 landen in Europa wordt gebruikt.

Instrumenten voor ouderlijk toezicht en voorlichtingscampagnes 

Alle grote videogames platforms beschikken over instrumenten voor ouderlijk toezicht waarmee ouders en voogden de videogames van hun kinderen kunnen beheren en waarmee zij uitgaven kunnen beperken of uitschakelen, online-interactie kunnen beheren en leeftijdsgrenzen kunnen instellen. Samen met onze leden organiseren we in heel Europa educatieve bewustmakingscampagnes om ouders te informeren over videospellen en over de hulpmiddelen waartoe ze toegang hebben om hen te helpen. In Nederland gebeurt dit onder andere op www.rulethegame.nl

Uit het meest recente onderzoek*) onder ouders van videogame spelende kinderen blijkt dat 88% van de ouders aangeeft grip te hebben op het gamegedrag van hun kind en dat ouders goed op de hoogte zijn van instrumenten voor ouderlijk toezicht waarmee zij grenzen kunnen stellen aan uitgaven in games of deze kunnen deactiveren (met inbegrip van lootboxen).

 

*) Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van VGFN – VideoGames Federatie Nederland. De meting vond plaats tussen 16 november 2021 en 27 november 2021. Onder 1081 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 4 en 17 jaar die gamen, representatief op geslacht, regio en leeftijd.