Thema's Politiek Algemeen Sectoradvies Audiovisueel (RvC)

Sectoradvies Audiovisueel (RvC)

FDN

Op 22 februari 2018 verscheen het sectoradvies Audiovisueel van de Raad voor Cultuur, getiteld ‘Zicht op zo veel meer’. Het advies bevat aanbevelingen om de pluriformiteit en de kwaliteit van de Nederlandse culturele audiovisuele content te stimuleren en tevens om het bereik daarvan te bevorderen. Controversieel is het voorstel om de financiële circulariteit van de sector te bevorderen door heffingen in te stellen voor eindexploitanten van zowel betaalde als gratis offline en online diensten. De bedoeling lijkt te zijn om met name grote buitenlandse spelers bij te laten dragen aan de financiering van Nederlandse content. Bevorderen van de bestrijding van piraterij is eveneens een aanbeveling. Daarnaast worden quota voorgesteld voor de vertoning van Nederlands product voor on demand platforms en bioscopen en filmtheaters. FDN is in gesprek gaan met het Ministerie van OCW. Het sectoradvies, een reactie van FDN (12-04-18), alsmede de eerste reactie van de Minister van OC&W op de voorstellen (02-07-18) treft u hieronder aan.