Thema's Stimulering & subsidie Creative Europe (Media Desk)

Creative Europe (Media Desk)

FDN, NVPI Audio

De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de subprogramma’s MEDIA en Cultuur van het Creative Europe-programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. Ook verzamelt de desk input uit de sector om de vertegenwoordigers bij de EC en het ministerie van OCW goed te informeren over de belangen van de Nederlandse audiovisuele en culturele industrie.

Goedkeuring voor Creative Europe 2021 – 2027
De Europese Commissie, de 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over het Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) ter waarde van 1074,3 miljard euro. Dit is 16 miljard meer dan eerder deze zomer was afgesproken. De trialoogonderhandelingen zijn afgerond, nu is het nog wachten op de definitieve goedkeuring van de wetgevingsteksten door het Europees Parlement en de Raad.

Creative Europe ontvangt 600 miljoen euro extra, waardoor het totaalbudget meer dan 2,4 miljard euro bedraagt voor de komende programmaperiode 2021-2027 (index 2020). Het budget van het huidige Creative Europe 2014-2020 was iets meer dan 1.4 miljard euro. Hieruit blijkt het toenemend belang dat Europa hecht aan cultuur en media want er zullen dus meer mogelijkheden voor ondersteuning komen.
De focus van Creative Europe 2021 – 2027
Met het verhoogde Creative Europe budget van meer dan 2,4 miljard euro zal het nieuwe programma de culturele en taalkundige diversiteit, erfgoed en het concurrentievermogen blijven stimuleren en hiermee culturele en creatieve organisaties en professionals in staat stellen om buiten de eigen grenzen samen te werken en een breder publiek te bereiken.

Het subprogramma MEDIA zal, net als in het huidige programma, projecten met een Europese en een internationale dimensie steunen, maar ook het koesteren van talent en het gebruik van nieuwe technologieën blijven belangrijke pijlers om het concurrentievermogen van de sector te versterken.

Bezoek hier de website voor meer informatie.