Europese distributeurs, producenten, makers en uitvoerenden dringen aan op een duidelijke juridische oplossing voor de Value Gap in de EU-Raad

IFPI heeft met een breed scala aan Europese distributeurs, producenten, makers en uitvoerenden in een gezamenlijke brief gepleit voor een duidelijke juridische oplossing in Europa voor de Value Gap. De brief is opgesteld mede met het oog op de huidige Europese onderhandelingen binnen de Europese Raad over een nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn.

De EU-auteursrechtrichtlijn zoals oorspronkelijk voorgesteld door de Europese Commissie verduidelijkt dat online User Uploaded Content diensten niet langer misbruik kunnen maken van zogenaamde “Safe Harbour”-bepalingen, te weten het door deze diensten vermijden van licenties voor auteursrechtelijk beschermde werken.

In de gezamenlijke brief spreken de organisaties hun bezorgdheid uit over recente voorstellen van de Europese Raad ten aanzien van dit voorstel, met name over het beperken van een aantal essentiële bepalingen over het openbaarmakingsrecht en ten aanzien van het onbedoeld creëren van “nieuwe Safe Harbour” grondslagen voor User Uploaded Content diensten.

In de brief wordt onder meer gewezen op het volgende:

“Our common goal is to ensure the primary objectives of the proposed EU Directive on Copyright in the Digital Single Market are achieved. Among these is a meaningful solution to the ‘transfer of value’ or ‘value gap’ problem. Solving this issue – which continues to severely harm us all – would enable a balanced, well-functioning EU Digital Single Marketplace for creative content.”

As support grows across Europe for a clear solution to the Value Gap, EU Member States are urged to do their bit to ensure the future Directive clarifies the responsibilities of UUC services when it comes to distributing copyright protected content online. Only by doing so, can the ongoing imbalance in Europe’s marketplace for digital content, including music, finally be corrected.”