Thema's Auteursrecht/Naburig recht

Auteursrecht/Naburig recht

Digital Services Act

Digital Services Act

De Digital Services Act (DSA) is een voorstel van wetgeving, uitgewerkt door de Europese Commissie. Het DSA voorstel biedt regels voor aansprakelijkheid en handhaving ten aanzien van illegale content online. Bijvoorbeeld ten aanzien van internettussenpersonen, hostingbedrijven en internetplatforms. 5…

Lees verder
Gevolgen van het RAAP-PPI Arrest

Gevolgen van het RAAP-PPI Arrest

Op 8 september 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (EHvJ) uitspraak gedaan in de zaak Recorded Artists Actors Performers (RAAP) tegen Phonographic Performance Ireland (PPI). RAAP en PPI zijn beide in Ierland gevestigde naburige…

Lees verder
Auteursrechtrichtlijn

Auteursrechtrichtlijn

In het kader van de Digital Single Market kwam de Europese Commissie in 2016 met een voorstel voor Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. In deze richtlijn worden verschillende zaken geregeld. Sedert het verschijnen van…

Lees verder
Handhaving

Handhaving

NVPI heeft mandaat van haar aangesloten leden op namens hen op te treden tegen inbreuk op auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. BREIN voert de activiteiten rondom de bestrijding van piraterij uit. Voor actuele informatie zie…

Lees verder
Artikel 17 Auteursrechtrichtlijn (value gap)

Artikel 17 Auteursrechtrichtlijn (value gap)

User uploaded content’-diensten, zoals YouTube, verdienen veel geld met muziekgebruik. Als het gaat om een licentie en vergoeding voor het gebruik maken zij gebruik van zogenaamde ‘safe harbour’-bepalingen in de E-Commerce richtlijn, waardoor de platforms…

Lees verder
Auteurscontractenrecht en Geschillencommissie

Auteurscontractenrecht en Geschillencommissie

In Nederland gelden op grond van het auteurscontractenrecht speciale regels om de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van hun uitgevers of producenten te versterken. Producent en artiest zijn immers een team en…

Lees verder
Collectief beheer

Collectief beheer

Er is sprake van collectief beheer wanneer één organisatie namens een groep rechthebbenden optreedt om het auteursrecht of naburig recht uit te oefenen. Dat kan goedkoper, effectiever en veiliger zijn. Daarnaast kunnen sommige vergoedingsrechten bij…

Lees verder