Thema’s

Dossier zoeken

Auteursrecht/Naburig recht

Het auteursrecht en het naburig recht biedt iedereen die creatieve producten maakt juridische bescherming. Dit betekent dat de maker (auteur, muzikant, acteur, componist) en producent als enigen mogen beslissen over de exploitatie. Daarnaast worden deze producten beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht en naburig recht is daardoor een constante stimulans om creatief te blijven en te investeren in creatieve producten.
Dossiers binnen auteursrecht/naburig recht

Consumentenbescherming

De vanuit de EU opgelegde beschermingsmaatregelen voor de consument zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van Europese consumenten, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen (zowel fysiek als via internet). De entertainmentindustrie neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dossiers binnen consumentenbescherming

Coronacrisis

De uitbraak van COVID-19 heeft een zeer grote impact op de culturele en creatieve sector. Vanuit de sector worden er verschillende initiatieven genomen waarin de politiek, Nationaal en Internationaal, wordt opgeroepen om met specifieke maatregelen te komen die de sector levend moeten houden. In dit thema: initiatieven waar NVPI Audio en FDN bij betrokken zijn; generieke maatregelen waar ook de culturele sector een beroep op kan doen.
Dossiers binnen coronacrisis

Digital Single Market

Op 6 mei 2015 publiceerde de Europese Commissie haar Digital Single Market Strategy met daarbij een roadmap.
De doelstellingen zijn het scheppen van betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten, het scheppen van de juiste voorwaarden voor digitale netwerken en diensten en het maximeren van het groeipotentieel van de Digitale Economie. De roadmap geeft maar liefst 16 actiepunten op verschillende terreinen zoals auteursrecht en e-commerce. Veel voorstellen zijn van wezenlijk belang voor de entertainment industrie. Sinds de lancering van de strategie zijn er vanuit de Europese Commissie verschillende “packages” verschenen.
Dossiers binnen digital single market

E-commerce

De mogelijkheid tot uitwisseling van goederen en diensten via internet heeft de entertainmentbranche totaal veranderd. Zoals wel vaker liepen de technologische ontwikkelingen op de wetgeving vooruit, maar NVPI geeft via informatievoorziening en lobby richting aan regelgeving die de industrie in staat stelt van de ontwikkelingen mee te profiteren.
Dossiers binnen e-commerce

Marktontwikkelingen & innovatie

Entertainment is een creatieve industrie, die gedreven wordt door innovatie. Die vernieuwingen beïnvloeden niet alleen de muziek, films en games zelf, maar ook de manieren waarop die verspreid worden en hoe binnen dat ecosysteem wordt afgerekend. De snelheid waarmee innovaties elkaar opvolgen, vergt de nodig flexibiliteit van alle betrokkenen, maar biedt ook veel kansen.
Dossiers binnen marktontwikkelingen & innovatie

Politiek Algemeen

Dit thema bevat beleidsmatige documenten die niet direct aan een van de andere thema’s is te koppelen.
Dossiers binnen politiek algemeen

Stimulering & subsidie

Zoals van een branchevereniging verwacht mag worden, heeft NVPI de bevordering van Nederlands entertainmentproduct, ook buiten de eigen landsgrenzen, hoog in het vaandel. Het ondersteunt dan ook een aantal initiatieven dat creativiteit ondersteunt. Met raad en daad en waar nodig financiële bijstand.
Dossiers binnen stimulering & subsidie