Lidmaatschapsinformatie

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van muziekproducten kan lid worden van NVPI Audio. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van NVPI Audio.

Klik hier voor een overzicht met de voordelen van het lidmaatschap en de kernactiviteiten van NVPI Audio.

Contributie:
€500 + 0,4% over de binnenlandse omzet. Indien de jaaromzet kleiner is dan €230.000 bedraagt de contributie €230 + 0,3% over de binnenlandse omzet. De overeenkomst tussen NVPI en haar audioleden wordt voor vijf jaar aangegaan.

De percentages worden berekend over de binnenlandse netto-omzet van audio- en audiovisuele dragers, die is opgebouwd uit alle gefactureerde verkopen van betreffende dragers inclusief uitverkopen en distributiedeals, verminderd met ter zake verstrekte kortingen, met uitzondering van ‘fee income’ uit licenties en exporten.

Aanmeldingsprocedure:
Als u lid wilt worden van NVPI Audio, stuurt u een brief (of e-mail) met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:

NVPI Audio, t.a.v. Martijn Schok, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam.
E-mail: martijn.schok@nvpi.nl.

Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het NVPI Audiobestuur. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen per post ontvangt.

STOMP
Alle independent leden van NVPI Audio zijn tevens lid van de Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP).