Lidmaatschapsinformatie

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van muziekproducten kan lid worden van NVPI Muziek. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van NVPI Muziek.

Contributie:
€500 + 0,4% over de binnenlandse omzet per jaar. Indien de jaaromzet kleiner is dan €100.000 bedraagt de contributie €350 per jaar. De overeenkomst tussen NVPI Muziek en haar leden wordt voor vijf jaar aangegaan.

De percentages worden berekend over de binnenlandse netto-omzet van audio- en audiovisuele dragers, die is opgebouwd uit alle gefactureerde verkopen van betreffende dragers inclusief uitverkopen en distributiedeals, verminderd met ter zake verstrekte kortingen, met uitzondering van ‘fee income’ uit licenties en exporten.

Aanmeldingsprocedure:
Als u lid wilt worden van NVPI Muziek, stuurt u een brief of e-mail met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:

NVPI Muziek, t.a.v. Koen Beerkens, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam.
E-mail: Koen.Beerkens@nvpi.nl.

Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het NVPI Muziek-bestuur. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen ontvangt.

STOMP
Alle independent leden van NVPI Muziek zijn tevens aangesloten bij Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP).