Wie zijn wij

NVPI Audio is de groepsvereniging van NVPI, die de belangen behartigt van de Nederlandse muziekmaatschappijen. De leden van NVPI Audio zijn als zodanig ook lid van de koepel NVPI.

NVPI stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor de leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt NVPI de entertainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van gemeenschappelijke belangen van de leden, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming van producenten, importeurs en exploitanten van bedoelde producten. Daarnaast levert NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.

NVPI Audio is aangesloten bij de internationale brancheorganisatie, International Federation of the Phonographic Industry IFPI.

Alle independent leden van NVPI Audio zijn tevens lid van de Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP).