IFPI: Stream ripping site Convert2MP3 stopt na internationale afspraak met muziekindustrie

De site zegt toe om in de toekomst de rechten van platenmaatschappijen niet te schenden.

Convert2MP3, een van ’s werelds meest gebruikte stream ripping-sites, stopt met haar wereldwijde activiteiten, na actie gecoördineerd door IFPI en BVMI namens de bij hen aangesloten platenmaatschappijen. De in Duitsland gevestigde website, die in de afgelopen 12 maanden 684 miljoen bezoeken van over de hele wereld heeft gehad, heeft ermee ingestemd te stoppen, domeinen op te geven en in de toekomst geen inbreuk te plegen op de rechten van platenmaatschappijen.

Nadat in Duitsland een juridische procedure tegen Convert2MP3 was ingeleid wegens grootschalige en aanhoudende schending van rechten van platenmaatschappijen, werd een schikking bereikt, waaronder, maar niet beperkt tot, financiële compensatie. De schikking vereiste de algemene stopzetting van Convert2MP3 en alle andere inbreukmakende sites die eigendom zijn van de exploitant. Bovendien moet de site de Convert2MP3-domeinen overdragen aan IFPI en algemene toezeggingen doen om geen inbreuk te maken op het auteursrecht en in de toekomst de technologische beschermingsmaatregelen met betrekking tot opgenomen muziek niet te omzeilen.

Eerder verleende een rechtbank in Duitsland een voorlopig bevel met betrekking tot Convert2MP3 op basis van het feit dat effectieve technologische beschermingsmaatregelen werden omzeild via de dienst en dat het software produceerde of bezat die dat mogelijk maakte.

Frances Moore, Chief Executive, IFPI, die de wereldwijde muziekindustrie vertegenwoordigt, zei: “Stream rippen is een bedreiging voor het hele muziekecosysteem. Sites zoals Convert2MP3 tonen volledige minachting voor de rechten van artiesten en platenmaatschappijen en nemen geld weg van degenen die muziek maken en erin investeren.
“Het succesvolle resultaat van deze case zendt een duidelijk signaal uit naar andere stream ripping-sites dat ze hun activiteiten die inbreuk maken op het auteursrecht moeten stoppen of er zullen juridische stappen worden genomen.”

Dr. Florian Drücke, Chairman & CEO BVMI, verklaarde: “Dit is een groot succes voor de digitale muziekmarkt. Aangezien de muziekindustrie een digitale business is geworden, is het van het grootste belang dat de rechten van artiesten en hun partners online worden beschermd. We zien een toenemend begrip bij rechters en de fans dat digitale licenties cruciaal zijn voor de creatieve industrie en dat verdienmodellen gebaseerd op free-riding onaanvaardbaar zijn.”

Sites zoals Convert2MP3 extraheren een audiobestand van een gelicentieerd audiovisueel werk – meestal een gestreamde muziekvideo – en bieden dit aan een gebruiker aan als een gratis permanente download. Deze sites maken gebruik van veel internetverkeer om te profiteren van advertentieopbrengsten, maar betalen niets terug voor artiesten en creatieven.

De actie tegen Convert2MP3 maakt deel uit van een wereldwijde industriestrategie om deze illegale sites aan te pakken.