NVPI Audio in tijden van COVID-19

Nederland wordt in de greep gehouden door het coronavirus, zo ook de Nederlandse muziekindustrie. In deze emotionele onzekere tijden staat het welzijn van alle medewerkers en artiesten in de branche voorop. Maar de door de overheid afgekondigde verlenging van de maatregelen tot 1 juni gaat bedrijfseconomisch grote impact hebben. Daarom is NVPI Audio aangesloten bij de nieuw opgerichte alliantie ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie – om samen in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek nodig is voor de muziekindustrie om zonder faillissement en ontslagen door deze onstabiele periode heen te komen.

Het is nu nog te vroeg om de bedrijfseconomische impact op langere termijn vast te stellen. De markt voor cd’s en vinyl krijgt een enorme klap en komt vrijwel tot stilstand. Normaal is deze markt in deze periode goed voor 12 miljoen euro omzet. Vooral kleinere maatschappijen waar het aandeel fysiek nog van groot belang is, zullen hier enorme hinder van ondervinden. Afgewacht moet worden hoe streaming zich zal ontwikkelen nu bijna de hele bevolking thuis zit.

Hoe de maatschappijen met hun release schema’s omgaan is nog onduidelijk. Grote releases schuiven naar achteren, maar sommige juist ook naar voren. Elke maatschappij maakt daarin zijn eigen keuzes.

Marketing en publiciteit via social media, radio en TV worden onverminderd voortgezet. Het is duidelijk dat het volledig uitvallen van concerten, evenementen en festivals de sector enorm raakt. Veel maatschappijen zien hun investeringen in de Live sector in het water vallen en gaan daarbij hun aandeel van miljoenen euro’s missen. Sena inkomsten voor naburige rechten voor muziekproducenten en uitvoerende kunstenaars komen onder druk, door het op slot gaan van het openbare leven en de ingetrokken mediacampagnes. Op de korte termijn tot 1 juni zal dit om 5 miljoen euro gaan en op de lange termijn een veelvoud van dit bedrag.

Met man en macht wordt er vanuit huis alles aan gedaan om alle betrokkenen in staat te stellen deze crisis goed door te komen. Juist in deze tijd laat de creatieve industrie zien hoe innovatief en creatief ze is met alle hartverwarmende en geweldige onlineprojecten waarmee artiesten hun fans opzoeken. De maatschappijen zijn met hun artiesten, managers en klanten volop in gesprek om te kijken hoe ze hen kunnen helpen.

Naast de zorgen in eigen branche leeft NVPI Audio en haar leden ten zeerste mee met allen die een naaste verloren hebben en wensen iedereen die door het coronavirus is getroffen een spoedig herstel. Ook betuigen ze hun respect aan alle zorgverleners en mensen in vitale beroepen die in de strijd tegen het virus vooropgaan.


Over ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

ENCORE is een alliantie van ondernemers in de muziek-, film- en boekenindustrie en beoogt inzicht te geven over de gevolgen van de Coronacrisis voor:

 • Film- en muziekproducenten
 • Boek- en muziekuitgevers
 • Film- en muziekdistributeurs
 • Evenementenorganisaties
 • Festivals
 • Collectieve Beheersorganisaties voor muziekDuizenden Nederlandse makers van creatieve content
 • Collectieve Beheersorganisaties voor beeld

Aangesloten zijn:

 • 120 producenten, studio’s en distributeurs; vertegenwoordigd door NVPI Audio (Universal Music Group, Warner Music, Sony Music en de independents verenigd in STOMP) en Filmdistributeurs Nederland (FDN);
 • 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren vertegenwoordigd door Nederlands Muziek Uitgevers;
 • Vereniging (NMUV) en Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN);
 • 100 uitgevers vertegenwoordigd door Algemene Uitgevers (GAU);
 • 30.000 tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers, vertegenwoordigd door Buma/Stemra;
 • 22.000 uitvoerende Nederlandse kunstenaars en 7000 Nederlandse producenten, vertegenwoordigd door SENA;
 • Ruim 5.000 producenten van audiovisuele werken waarvan de werken met behulp van televisie etc. buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door Videma;
 • Meer dan 100 distributeurs en producenten van audiovisuele werken waarvan de werken door middel van DvD, Blu-ray, stream of download buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigd door FilmService.

Gezamenlijk staan zij voor een exploitatie van meer dan € 1 miljard per jaar.