Buma/Stemra, Sena en NVPI starten onderzoek om muziekbranche gericht te kunnen helpen

De culturele sector, waaronder de muziekbranche, wordt momenteel hard geraakt door de huidige maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Om de sector te helpen heeft het kabinet – naast het algemene maatregelenpakket waaronder de TOZO, NOW en TOGS regelingen – op 15 april aangekondigd dat ze een steunpakket van 300 miljoen euro beschikbaar stelt voor de culturele sector. Ondanks deze regelingen is het voor velen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Niet iedereen kan aanspraak doen op de algemene maatregelen en het steunpakket van het kabinet biedt onvoldoende steun aan een groot gedeelte van de culturele sector, zo ook de muziekbranche.

Buma/Stemra, Sena en NVPI slaan de handen ineen en onderzoeken hoe de rechthebbenden in de muziekbranche er nu voor staan. Dit onderzoek moet in kaart brengen wat de financiële schade is, in hoeverre de huidige maatregelen wél helpen en waar men op dit moment vooral behoefte aan heeft qua steun. Met het onderzoek willen Buma/Stemra en Sena kunnen inschatten waar de pijnpunten vooral liggen. Ze willen daar vervolgens gericht actie op ondernemen – bijvoorbeeld door de komst van een noodfonds voor muziek – en hierbij aansluiten op de behoeftes van de sector.

Het onderzoek is vorige week gestart en in volle gang. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Koen de Groot (koen.de.groot@nvpi.nl).