Een kijkje achter de schermen van de Nederlandse Creatieve Industrie

Alliantie ENCORE laat creatieve ondernemers aan het woord over de gevolgen van de coronacrisis. ENCORE – de alliantie van de Nederlandse creatieve industrie – komt op voor de mensen die achter de schermen van de film- muziek- en boekenwereld de ruggengraat vormen van de Nederlandse creatieve sector. Deze sector biedt aan 344.000 mensen achter de schermen werkgelegenheid en is de onmisbare schakel tussen makers en publiek. ENCORE zet zich volop in om specifieke steunmaatregelen voor deze creatieve industrie voor elkaar te krijgen, waaronder een noodfonds en een garantiefonds, zodat creatieve ondernemers kunnen blijven doen waar ze goed in zijn; investeren in talent, innovatie en economie en daar te brengen waar het gezien, gelezen en gehoord wordt. Om deze industrie een gezicht te geven geeft ENCORE een kijkje achter de schermen en laat creatieve ondernemers aan het woord over de gevolgen van de coronacrisis. De interviews zijn te zien op de nieuw gelanceerde website achterdeschermen.nl.

Het mogelijk wegvallen of verzwakken van deze ondernemers in de creatieve keten dreigt een verschraling en uitholling te worden voor het culturele aanbod en een onoverkomelijke slag voor een bloeiende industrie die in Nederland jaarlijks voor meer dan 1 miljard euro bijdraagt aan de economie. De creatieve industrie moet gesteund worden.

‘We moeten het echt samen doen’
‘De keten dreigt te verschralen’
‘Forse omzet derving’
‘We gaan dit zeker een jaar voelen’
‘Voor de muziekuitgevers komt de klap pas over 9 maanden’
‘De crisis verbroedert’
‘Financiële en emotionele nood’
‘Ik sta niet alleen’

Achter De Schermen
De website achterdeschermen.nl is in opdracht van ENCORE ontwikkeld om als landingspagina te dienen voor een serie interviews met ondernemers ‘achter de schermen’, de achterban, waarin hun échte verhaal vóór de schermen wordt gehaald. We willen hier een indringend beeld geven van de passie van onze leden/aangeslotenen, hun drive om de creatieve keten in Nederland te versterken, maar ook hun zorgen in het huidige tijdsgewricht.

Bas Westerweel interviewt op de hem kenmerkende aandachtige manier ondernemers. De komende weken zullen er vrijwel dagelijks nieuwe interviews verschijnen op www.achterdeschermen.nl. ENCORE wil hiermee een gezicht geven aan de culturele/creatieve industrie, waar zij voor staan, alsmede het belang van deze industrie benadrukken op zowel economisch als cultureel niveau.

ENCORE
Bij de alliantie ENCORE zijn 120 producenten, studio’s en distributeurs (vertegenwoordigd door NVPI Audio – Universal Music Group, Warner Music, Sony Music en de independents verenigd in STOMP), Filmdistributeurs Nederland (FDN), 70 muziekuitgevers en muziekhandelaren (vertegenwoordigd door NMUV) en Vereniging voor Muziekhandelaren- en uitgevers Nederland (VMN), 100 uitgevers (vertegenwoordigd door Algemene Uitgevers – GAU), 30.000 tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers (vertegenwoordigd door Buma/Stemra), 7.000 Nederlandse producenten (vertegenwoordigd door Sena Producenten), ruim 5.000 producenten van audiovisuele werken – waarvan de werken met behulp van televisie etc. buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt (vertegenwoordigd door Videma) en meer dan 100 distributeurs en producenten van audiovisuele werken waarvan de werken door middel van DvD, Blu-ray, stream of download buiten de huiselijke kring in bedrijven en instellingen openbaar worden gemaakt (vertegenwoordigd door FilmService) aangesloten.