IFPI publiceert Global Music Report 2020

IFPI publiceert Global Music Report 2020

IFPI, de wereldwijde belangenorganisatie voor platenlabels, heeft haar jaarlijkse Global Music Report gepubliceerd. De wereldwijde muziekindustrie maakte in 2020 het zesde opeenvolgende jaar van groei door. Met een stijging van 7.4% steeg de totale inkomst naar 22.6 miljard dollar.

Deze groei werd gedreven door streaming, met name door de inkomsten uit betaalde abonnementen. De totale streamingsopbrengsten groeiden met 19.9% en omvatten 13.4 miljard dollar. Door deze groei werd een daling bij andere formats gecompenseerd. Hieronder vallen fysieke dragers die met 4.7% daalden en omzet uit naburige rechten die een daling van 10.1% doormaakte, grotendeels door de gevolgen van COVID-19.

 

De muziekindustrie groeide in 2020 in elke wereldregio;

  • Zuid-Amerika behield de positie van snelst groeiende regio wereldwijd met een stijging van 15.9%. Streamingopbrengsten groeiden met 30.2% en waren goed voor 84.1% van de totale opbrengsten binnen de regio.
  • Azië groeide met 9.5% en opbrengsten uit digitale exploitatie bedroegen voor het eerst 50% van de totale opbrengsten binnen de regio. Als Japan, waar de omzet met 2.1% daalde, buiten beschouwing zou blijven zou Azië de snelst groeiende regio zijn geweest met een groei van maar liefst 29.9%.
  • De regio Afrika en het Midden-Oosten staat dit jaar voor het eerst in het rapport vermeld en zag een stijging van 8.4%. Streamingopbrengsten stegen met 36.4%
  • De inkomsten in Europa stegen met 3.5%. Een sterke groei in streamingopbrengsten van 20.7% compenseerde de daling van alle andere consumptieformats.
  • De regio VS en Canada groeide met 7.4% in 2020. De Amerikaanse markt groeide met 7.3% en de Canadese markt met 8.1%.

 

Frances Moore, CEO van IFPI: “As the world contends with the COVID-19 pandemic, we are reminded of the enduring power of music to console, heal and lift our spirits.

Some things are timeless, like the power of a great song or the connection between artists and fans. But some things have changed. With so much of the world in lockdown and live music shut down, in nearly every corner of the globe most fans enjoyed music via streaming.”

 

Foto: Mitchel Lensink