DEB interviewt NVPI-directeur Anne de Jong

Samenwerking tussen MKB-Nederland, EZK, het Instituut voor Bedrijven, Branches en Beroepen en meerdere brancheorganisaties, zoals NVPI, heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een online hulpprogramma DEB.nl. DEB staat voor Duurzaam.Energie.Besparen. Daarmee kun je als ondernemer op eenvoudige wijze zien hoeveel er te besparen is en wat je daarvoor moet doen. DEB heeft in het kader van deze samenwerking NVPI-directeur Anne de Jong geïnterviewd. Lees hieronder.

NVPI is de branchevereniging waar ondernemers uit de entertainmentindustrie samenkomen. NVPI vertegenwoordigt Nederlandse muziekmaatschappijen en distributeurs van audiovisuele media. Met ca. 125 leden zoals [PIAS], 8ball Music, Armada Music, Sony Music Entertainment Netherlands, Universal International Music, Warner Music Benelux, Dutch FilmWorks, Independent Films, The Walt Disney Company (Benelux), Universal Pictures Benelux en Warner Bros. Entertainment, is het volgens directeur Anne de Jong een eer om die groep te vertegenwoordigen. DEB sprak met NVPI om te verkennen hoe de vereniging kijkt naar onderwerpen als duurzaamheid en energiebesparing.

Focus van NVPI ligt op vertegenwoordiging
De entertainmentbranche bestaat uit veel stakeholders die als geheel, maar ook als bedrijf, vertegenwoordigd en ondersteund moeten worden. “Onze vereniging helpt daarbij”, vertelt Anne. “We zitten altijd met belangrijke vraagstukken, waaronder collectieve geldstromen als thuiskopiegelden, leenrecht en naburige rechten. Het is een complexe wereld. Onze vereniging heeft daarin echt een ondersteunende rol.”

We willen dingen mogelijk maken
NVPI heeft dus een duidelijk rol ingenomen. “We ondersteunen ondernemers vooral bij onderwerpen die complex zijn”, gaat Anne verder. “Die rol willen we echt wel innemen, want uiteindelijk zijn onze leden de ‘mogelijkmakers’. We zijn er zodat onze leden ook verder kunnen met hun bedrijf. Er komen veel dingen op ze af, ook qua wet- en regelgeving. Daar ondersteunen we onze leden graag bij.”

Duurzaamheid
Hoewel duurzaamheid nooit een groot thema is geweest binnen NVPI, komt daar mogelijk wel verandering in. “Uiteindelijk zullen we ook dat soort onderwerpen op de agenda moeten zetten”, vertelt Anne.

“We hebben het tot nu toe alleen nog niet gecommuniceerd naar onze leden. Wel weten we dat er een aantal bedrijven zijn die vanuit intrinsieke motivatie aan de slag zijn gegaan met verduurzaming van hun bedrijf.”

DEB
Om het onderwerp duurzaamheid op de agenda te zetten, wil NVPI zich wat meer richten op tools zoals DEB. “Het is voor ons een mooie gelegenheid om dit onderwerp onder de aandacht te brengen”, laat Anne weten.

“Uiteindelijk zijn ook thema’s als duurzaamheid en energiebesparing vrij complex. Daar kunnen we onze leden dus prima bij helpen. We hebben enkele jaren geleden zelf ons kantoor verbouwd en duurzamer gemaakt. Een tool zoals DEB kan ondernemers snel inzicht geven in de mogelijkheden die ze hebben om duurzamer te ondernemen en daar ook nog geld mee te besparen.”