Appèl creatieve sector aan kabinet: nu actie nodig om sector open te houden

Gisteren is vanuit de Taskforce culturele en creatieve sector, waaraan naast NVPI (namens FDN en NVPI Audio) deelneemt een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Hierin worden de zorgen geuit over de alsmaar stijgende energieprijzen (tot wel 400 % stijging), de daarmee samenhangende inflatie en onzekerheid, de schaarste aan arbeid en de verminderde mobiliteit van het publiek. Hierdoor wordt het voortbestaan van organisaties, zelfstandigen, toeleveranciers en kunstenaars kortom, de gehele creatieve sector, direct in gevaar gebracht. De sector die al verzwakt was door de coronajaren krijgt daardoor opnieuw grote klappen te verduren.

In de brief worden meerdere korte en lange termijn maatregelingen voorgesteld om tot actie over te gaan, waaronder:

  • Gericht steunpakket om sectoren overeind te houden;
  • Stel gemeenten en provincies door een energiebijdrage in staat om de lokale infrastructuur overeind te houden;
  • Compensatie van stijgende energiekosten. Bijvoorbeeld door een plafond in de prijs aan te brengen;
  • Tijdelijke verlaging van BTW;
  • Tijdelijke korting op de huurprijs van gebouwen die in eigendom zijn van de overheid;
  • Aanpassing van prestatie-eisen en coulance, zonder het recht op subsidie te verliezen;
  • Indexatie – Koppel de subsidie-index aan de CPI-index, zodat de subsidie zijn waarde behoudt zowel bij meerjarige subsidie als bij projectsubsidies. Het doorberekenen van stijgende lasten in toegangsprijzen is slechts beperkt mogelijk;
  • Voor gemeenten: baseer huurindexering op ‘kerninflatie’ en niet op de CPI-index zodat huurders niet twee keer de gestegen prijs van energie betalen;
  • Steunmaatregelen voor makers en zelfstandig werkenden, door gunstige belastingmaatregelen en uitstel van schrappen van de zelfstandigenaftrek. Deze maatregelen voor de korte termijn zijn (ook) nodig om de lonen en tarieven van werkenden te verhogen opdat ook zij in staat zijn de (ook bij hun even hard) gestegen kosten te kunnen dragen.

Bekijk hier de gehele brief of zie de bijlage onderaan.