Per 14 december nieuwe governance NVPI

Onlangs is de nieuwe governance van NVPI (en van FDN en NVPI Audio) goedgekeurd in de ALV en zijn de statuten overeenkomstig gewijzigd. Daarmee voldoen NVPI en haar twee leden FDN en NVPI Audio aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

De ‘koepel’ NVPI wordt in de nieuwe situatie gecontroleerd en ondersteund door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT is voor nu samengesteld uit Arda Gerkens, Kees van der Hoeven en Leo van Schaick vanuit NVPI-Audio (beiden voormalig bestuurder NVPI Audio) en Marc Smit vanuit FDN. Voor de invulling van de tweede positie vanuit FDN in de RvT is een vacature. De rol NVPI-directeur Anne de Jong is nu statutair vastgelegd als directeur-bestuurder van NVPI, zijn verantwoordelijkheid betreft zowel een bestuurlijke als een uitvoerende taak in opdracht van de besturen van FDN en NVPI-Audio.

De voordelen van de nieuwe governance op een rij:

  1. statuten voldoen aan de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
  2. ledenstructuur is vereenvoudigd (geen verplicht/getrapt lidmaatschap meer van de leden van NVPI Audio en FDN);
  3. bestuurlijke inrichting is aangepast aan feitelijke situatie: NVPI bestuur “op afstand” wordt raad van toezicht en directeur wordt directeur-bestuurder.

Wijzigingen bestuur NVPI Audio
Mede vanwege de nieuwe governance zijn er wisselingen geweest in het NVPI Audio-bestuur. De posities van Kees van der Hoeven (Universal Music Benelux) en Leo van Schaick (PIAS), zij nemen nu deel aan de RvT van NVPI. De posities van Van der Hoeven en Van Schaik zijn ingenomen door Annerieke Maurice – (Universal Music BV) en Raymond van Vliet (Cloud 9 Music). Tevens treedt Niels Walboomers (Warner Music Benelux BV) toe tot het NVPI Audio-bestuur.