Online lunchsessie AI robots en auteursrecht (25 april a.s.)

Beeld, kunst en andere creatieve werken gemaakt door AI staan de laatste tijd enorm in de belangstelling door content robots als DALL-E, Stable Diffusion en ChatGPT. In deze online lunchsessie geeft professor Dirk Visser een overzicht van auteursrechtelijke en aanverwante vragen die deze programma’s oproepen. 

Willen we bijvoorbeeld een systeem dat menselijke makers probeert te beschermen tegen ‘oneerlijke concurrentie’ door robots? Is een content robot tegen te houden? En is het wenselijk dat te proberen? Vanwege een samenwerking op het gebied van voorlichting en educatie tussen NVPI en de Mediafederatie kunnen NVPI-leden (NVPI Audio en FDN) deelnemen tegen een verscherpt tarief.

Spreker
Dirk Visser. Prof. mr. Dirk J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendom aan de Leiden Universiteit en advocaat bij Visser Schaap & Kreijger in Amsterdam. Publicaties van zijn hand: AI kunst, auteursrecht, bewijslast en informatieplicht en Robotkunst en auteursrecht.

Programma
11.50 – 12.00 Online ‘inloop’ en welkom door programmamanager Wendy Woelders
12.00 – 12.50 Verdiepingssessie door Dirk Visser
12.50 – 13.00 Vragenronde en plenaire afsluiting door Wendy Woelders

Praktische informatie
Voor wie?
Iedereen met belangstelling voor de impact van content robots.
Let op: De focus van deze sessie is gericht op de laatste stand van juridische zaken. We gaan niet in
op hoe je diverse programma’s kunt toepassen in de praktijk.

NVPI leden krijgen 25% korting op de toegangsprijs van € 119,- en betalen € 89,25. 

Wanneer?
Dinsdag 25 april 2023, 12.00 – 13.00 uur
Waar? Online, via MS Teams, link volgt nog

Doe mee aan dit lunch webinar en meld je aan!