Human Artistry Campaign:

De ‘Human Artistry Campaign’ is een door meer dan 200 groepen ondertekende campagne waar de creatieve sector in 7 principes duidelijk wil aangeven dat de creatieve ‘touch’ van een mens nooit vervangen mag worden door het zogeheten ‘Artificial Intelligence’. Alleen een mens kan authenticiteit en waarden toevoegen aan een werk en dit moet gekoesterd worden. De 7 principes zijn opgesteld om AI een aanvulling te laten zijn op het creatieve proces in plaats van een sta in de weg.

Dit zijn de 7 principes van de Human Artistry Campaign:

  1. Technologie heeft altijd een ondersteunende rol gespeeld bij het maken van muziek. Dit zal voor AI ook het geval moeten blijven.
  2. Werken gemaakt door mensen zullen altijd een grote rol blijven spelen in onze samenleving.
  3. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk zal te allen tijde beschermd moeten worden met licenties.
  4. Overheden mogen nooit nieuwe wetten accepteren die ervoor zorgen dat AI-ontwikkelaars het werk van artiesten mogen gebruiken zonder toestemming of compensatie.
  5. Auteursrecht mag alleen de unieke waarde van menselijke creativiteit beschermen.
  6. Vertrouwen en transparantie zijn van belang bij het beschermen van auteursrechtelijk werk.
  7. Het beleid rondom AI en auteursrecht moet gemaakt worden in belang van de maker.

NVPI onderschrijft de principes van ‘Human Artistry Campaign’ en ondersteunt de bescherming van makers en hun werk.

Deze campagne is breed ingezet op het gebied van menselijke creativiteit en AI, dus niet allen bedoeld voor muzikanten en performers en hun vertegenwoordigers, maar ook schrijvers, atleten en performers. 

Meer over de petitie, de 7 principes of dit zelf als organisatie ondertekenen kan hier​​​​​​​.