Panel AI en de muziekindustrie

Hoe verandert AI de muziekindustrie en wat betekent AI voor het (huidige) auteursrecht? Die vragen stonden centraal tijdens het panel ‘AI en de muziekindustrie’ dat plaatsvond rondom de ALV van NVPI Audio op 13 december jl.

Abbas Lightwalla van IFPI vertelde over het voorlopige akkoord van EU over de AI Act, waarin een verplichting is opgenomen voor AI-ontwikkelaars om transparant te zijn over welke input gebruikt is voor training, zodat het huidige auteursrecht kan worden toegepast.

Professor Martin Senftleben betwijfelde of dat in praktijk gaat werken en pleitte voor een heffing voor AI-aanbieders en een algemene vergoeding voor rechthebbenden. Professor Dirk Visser betoogde dat stijlnabootsing door AI onrechtmatig is en liet zien dat er AI-systemen zijn die, als het gaat om tekst en afbeeldingen, zelf al beleid hebben om inbreuk van het auteursrecht te voorkomen.

Tot slot nam Tim Goudriaan ons mee naar de praktijk: ‘on the spot’ creëerde hij een rap in de stijl van Eminem met de teksten van Dirk Visser. Het gaf extra kleur aan de discussie die volgde: wat betekent dit nou precies voor de muziekindustrie? Het leidde nog niet tot volledige eensgezindheid, daarvoor is de toekomst misschien ook te diffuus. Maar dat er altijd muziek zal zijn gemaakt door mensen, en dat juist de labels daar een belangrijke rol bij hebben: dáár was iedereen het wel over eens!