NVPI blij met aangenomen AI Act

Het Europees Parlement heeft afgelopen woensdag ingestemd met de AI Act. In de Act staan onder andere transparantievereisten voor AI-systemen voor algemene doeleinden. Zo moeten ze informatie publiceren over de content die gebruikt is voor training van de modellen, zoals bijvoorbeeld muziek. Daarnaast moeten kunstmatige of gemanipuleerde afbeeldingen, audiobestanden en video-inhoud (“deepfakes”) duidelijk als zodanig worden aangeduid.

 Door AI-systemen te verplichten transparant te zijn over de gebruikte content, is het volgens de EU-wetgever beter mogelijk om auteursrecht uit te oefenen. NVPI vroeg al langer om deze transparantieverplichtingen en is blij dat het Europees Parlement de wet met grote meerderheid heeft goedgekeurd. Dat de zorgen breed gedragen zijn in onder meer de muziekindustrie, blijkt onder meer uit een rondgang van het ANP. NVPI pleit voor een snelle implementatie van de wet in Nederland en kijkt uit naar de zogenoemde Europese richtsnoeren die de uitvoering ondersteunen.

Opt-out
Aanbieders en ontwikkelaars van AI-systemen mogen gebruik maken van beschermde werken, want training van de modellen lijkt te vallen onder “tekst- en dataming”, wat mag voor onderzoeks-, non-profit en privédoeleinden. Het mag óók voor andere doeleinden, zoals commerciële maar alléén “door degene die daartoe rechtmatige toegang hebben en het naburige recht niet uitdrukkelijk op passende wijze is voorbehouden, zoals door middel van machinaal leesbare middelen bij een online ter beschikking gesteld fonogram” (artikel 10 sub q Wet op de Naburige Rechten). Daarom adviseert NVPI haar leden om een duidelijk, machinaal leesbare ‘opt-out’ (voorbehoud) voor hun opnamen te maken op hun websites.