AI-apps moeten auteursrechtwetgeving respecteren

NVPI maakt zich zorgen over sommige toepassingen van AI in de muziekindustrie. AI biedt voordelen als middel om het creatieve proces te verbeteren, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo worden modellen getraind op grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming of naleving van de auteursrechtregelgeving.

Ontwikkelaars van AI-apps zouden bestaande wetgeving moeten respecteren die ervoor zorgen dat rechthebbenden hun rechten kunnen uitoefenen en afdwingen. Daarnaast mag het AI-ontwikkelaars niet worden toegestaan om zonder toestemming stem, beeld of gelijkenis van een artiest toe te eigenen of te laten toe-eigenen. Dat misleidt fans en verstoort de concurrentie, omdat gegenereerde klonen dan concurreren met artiesten wiens muziek en beeltenis (de kern van hun artistieke identiteit) zijn gebruikt om de AI te trainen.

NVPI vraagt van AI-ontwikkelaars dat ze transparant zijn over de inhoud die ze gebruiken om hun modellen te trainen om ervoor te zorgen dat rechten eerlijk en effectief kunnen worden gelicentieerd en afgedwongen. De EU heeft met de AI Act al wetgeving aangenomen die de ontwikkeling en het gebruik van AI op deze manier reguleert, waardoor aanbieders van generatieve AI-modellen worden verplicht beleid te voeren dat naleving van de EU-auteursrechtregels waarborgt en transparant te zijn over de materialen die zij gebruiken om hun modellen te trainen. De AI treedt in de loop van 2024 in werking.