Aansluiting Geschillencommissie Auteurscontractenrecht

NVPI Muziek heeft zich deze maand aangesloten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Met de commissie wordt beoogd geschillen tussen makers en producenten op een snelle en rechtvaardig manier op te lossen. Ook diverse andere sectoren binnen de creatieve industrie hebben zich aangesloten of doen dat nog dit jaar.

 De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht werd op 1 oktober 2016 aangewezen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op grond van de Wet Auteurscontractenrecht. Het afgelopen jaar heeft NVPI, samen met andere partijen binnen het Platform Creatieve Media Industrie, bijgedragen aan de totstandkoming van een verbeterd reglement voor de geschillencommissie, dat per 1 januari 2024 van kracht is geworden.

Mede door de inspanningen van NVPI is het reglement van de geschillencommissie zodanig opgesteld dat na collectieve aansluiting de geschillencommissie pas bevoegd is om een geschil te behandelen nadat beide partijen individueel hebben ingestemd met de geschillenbeslechting. Wel is een producent door collectieve aansluiting verplicht mee te werken aan bemiddeling door de geschillencommissie. Indien bemiddeling niet slaagt, is de geschillencommissie niet bevoegd het geschil verder te behandelen om uitspraak te doen zonder instemming van beide partijen. Bovendien kan na een eventuele uitspraak van de geschillencommissie binnen drie maanden het geschil worden voorgelegd aan de rechter.

De bevoegdheid van de geschillencommissie omvat geschillen over onderwerpen die zijn aangewezen door de Wet Auteurscontractenrecht, met name de auteurscontractenrechtelijke bepalingen over billijke vergoeding en aanvullende billijke vergoeding bij nieuwe exploitatiewijzen, transparantieverplichting, bestsellerbepaling, non-usus bepaling, onredelijk bezwarende bedingen en de billijke vergoeding voor gebruik in filmwerken. De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf.

Meer weten over hoe de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht werkt? Lees deze brochure.