Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP)

Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben bij privékopiëren en uitleen recht op een thuiskopievergoeding en een leenrechtvergoeding. Die vergoedingen worden geïncasseerd door respectievelijk Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht en door hen aan STAP uitgekeerd. STAP verdeelt die gelden op haar beurt aan de juiste rechthebbenden. NVPI verricht hierbij de administratie.