Bedrijfsfilms/educatieve producties

In samenwerking met Stemra verleent NVPI namens de aangesloten muziekmaatschappijen toestemming voor bepaalde audiovisuele onderwijs- en bedrijfsproducties. Deze toestemming wordt verleend aan producenten van betreffende producties.