Fonografisch Museum

NVPI is samen met Buma/Stemra eigenaar van het Fonografisch Museum. De collectie bestaat uit een bijzondere verzameling fonografen en andere geluidsapparatuur en geeft zo een bijzonder overzicht van de ontwikkelingen hierin. De collectie is in bruikleen gegeven aan Beeld en Geluid.