Incidentele regelingen

NVPI verleent toestemmingen voor diverse, vaak (nog) kleinschalige, projecten waarvoor op grond van de wet voorafgaande toestemming van naburig rechthebbende producenten vereist is. Met op maat gesneden toestemmingsregelingen wil NVPI flexibel omgaan met de uitoefening en handhaving van naburige rechten en zo startups en/of andere projecten mede mogelijk maken.