Thema's Auteursrecht/Naburig recht Collectief beheer

Collectief beheer

Er is sprake van collectief beheer wanneer één organisatie namens een groep rechthebbenden optreedt om het auteursrecht of naburig recht uit te oefenen. Dat kan goedkoper, effectiever en veiliger zijn. Daarnaast kunnen sommige vergoedingsrechten bij wet zelfs uitsluitend collectief worden uitgeoefend. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt toezicht op collectief beheersorganisaties (CBO’s), onder meer ten aanzien van de verdeling van vergoedingen voor het gebruik van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken.

NVPI beheert twee CBO’s; STAP is de verdeelorganisatie van Thuiskopie- en Leenrechtgelden voor audioproducenten, SVVP is de verdeelorganisatie voor Leenrechtgelden voor producenten van filmwerken. Voor meer informatie zie www.stichtingstap.nl en www.verdelingvideo.nl. Tevens vertegenwoordigt NVPI deze organisaties in de brancheorganisatie van CBO’s Voice.

NVPI is bestuurlijk actief in de volgende CBO’s; Stichting de Thuiskopie, Stichting Leenrecht en Sena.

Actueel:
Er komt een wijziging van de Wet Toezicht collectief beheer. In dat verband is een internetconsultatie gehouden, waarop VOI©E namens de sector heeft gereageerd. De reactie treft u hieronder.

Bijlagen

Type Datum Document Download
19-07-2018 Reactie VOI©E