Nederlandse Films 2013-2017

Recent heeft FDN het rapport ‘Beperkt tot de feiten’ uitgebracht. Daarbij is gekeken naar de effecten van de instrumenten die het Filmfonds heeft en waarmee zij de Nederlandse Publieksfilms in het bijzonder ondersteunt. FDN wil absoluut niet suggereren dat er minder geld voor andere formats beschikbaar moet komen. FDN wil dat de hele sector versterkt wordt en maakt zich met dit rapport in het bijzonder grote zorgen over de situatie van de Nederlandse films in de bioscopen. Waar de Minister van OCW het in haar mediabrief aan de Tweede Kamer heeft over een marktaandeel van minder dan 15% is dit inmiddels onder de 10% gezakt. FDN presenteert haar cijfers op basis van facts & figures van het Filmfonds, gegroepeerd in het jaar van release en niet het jaar van toekenning; de Production Incentive is buiten beschouwing gelaten. FDN en het Filmfonds gaan in een open gesprek met elkaar om meer duidelijkheid te scheppen in de effecten van de beschikbare instrumenten, doelen van het Filmfonds en de zorgen van FDN. We zijn het er samen over eens dat de gehele Nederlandse Filmsector versterking behoeft. In oktober tijdens de professionals middag bij het Nederlands Film Festival zullen we met zoveel mogelijk stakeholders verder in debat gaan over de aanpak om het bioscoopbezoek aan de Nederlandse films weer boven de 4,5 miljoen te brengen.