Wie zijn wij

FDN is de groepsvereniging van NVPI, die zich inzet voor de belangen van distributeurs die films uitbrengen in bioscopen en filmtheaters, én van distributeurs die actief zijn op de markt van home entertainment. De leden zijn als zodanig ook lid van de koepel NVPI.

NVPI stelt zich mede ten behoeve van FDN ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor de leden te scheppen. Om dat te bereiken, vertegenwoordigt NVPI de entertainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. NVPI heeft als doel het behartigen, verdedigen en versterken van gemeenschappelijke belangen van de leden, waaronder het bevorderen van een adequate juridische bescherming. Daarnaast leveren FDN en NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.

FDN is aangesloten bij de internationale videofederatie IVF en de internationale federatie van filmdistributeurs FIAD.