Vertegenwoordigingen

NVPI behartigt de belangen van haar leden en is in dat verband betrokken bij een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden. In sommige gevallen is die betrokkenheid zijdelings van aard, maar in andere gevallen wordt ook bestuurlijk en/of administratief geparticipeerd.