Partners

FDN behartigt de belangen van haar leden en is in dat verband betrokken bij een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden. In sommige gevallen wordt bestuurlijk en/of administratief geparticipeerd, maar in andere gevallen is die betrokkenheid meer zijdelings van aard.