Activiteiten

Campagnes

Producten, laat staan productgroepen, verkopen niet vanzelf. Zeker in het digitale domein is de ‘schapruimte’ hypothetisch gezien weliswaar oneindig, maar de kans om weg te vallen in het massale aanbod des te groter. Goede thematische acties helpen dan om de aandacht, zichtbaarheid en koopbereidheid te vergroten.
Kijk niet zo moeilijk – vanaf januari 2017 Video On Demand Film 4-daagse – oktober 2016 Parel voor de Beste Boekverfilming – augustus 2016 Mei Maand Filmmaand – mei 2016

CBO's

Een collectief beheersorganisatie (cbo) is een organisatie die belast is met de inning en/of verdeling van vergoedingen op grond van auteurs- en naburige rechten. NVPI/FDN voert voor een aantal cbo’s de administratie.
Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP)

Collectieve Contracten

Voor bepaalde vormen van muziekgebruik sluit NVPI/FDN namens haar leden collectieve overeenkomsten. Het voordeel hiervan is dat niet iedere gebruiker met elke rechthebbende hoeft te onderhandelen, maar dat licenties centraal kunnen worden aangevraagd en afgegeven.
BTW-convenant Incidentele regelingen Tv-series op dvd (tijdelijke regeling)

Distributeursdiensten

Dienstverlening is een belangrijke functie van een brancheorganisatie. FDN kan haar leden op verschillende terreinen adviseren en assisteren. Zo wordt t.b.v. de filmsector een aantal zaken collectief geregeld dat te maken heeft met de fysieke en digitale distributie van films of van kennis, informatie en materialen die daarmee samenhangen.
Cinema Digitaal Filmdepot Filmtransport Stichting Filmonderzoek

Prijzen & Onderscheidingen

Acteurs, maar ook medewerkers van de entertainmentbranche, kunnen voor hun prestaties worden beloond. Vanwege het succes van hun werk, de kwaliteit van hun werk of voor bijzondere verdiensten. Een aantal prijzen en onderscheidingen wordt op initiatief van FDN toegekend en uitgereikt.
De Kijker (voorheen De Videogram)