Cinema Digitaal

Besloten Vennootschap waarvan de Stichting Digitalisering Nederlandse Cinema 100% aandeelhouder is. Die heeft als doel om zonder winstoogmerk de digitale transitie te bevorderen, zodat de filmsector collectief de voordelen kan behalen van een zo efficiënt mogelijke transitie naar digitale cinemavertoning. De organisatie verwerft financiering voor de aflossing van bankleningen waarmee (onderdelen van) de digitale transitie worden gefinancierd. Als de schulden zijn afgelost, wordt Cinema Digitaal geliquideerd.