Lidmaatschapsinformatie

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van video-/filmproducten kan lid worden van FDN. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van FDN.

Klik hier voor een overzicht met de voordelen van het lidmaatschap en de kernactiviteiten van FDN.

Contributie:
Voor meer informatie over de contributie van FDN; neemt u contact op met FDN – 020 311 6012.

Aanmeldingsprocedure:
Als u lid wilt worden van FDN, stuurt u een brief (of e-mail) met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:

FDN, t.a.v. Martijn Schok, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam.
E-mail: martijn.schok@nvpi.nl.

Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het FDN-bestuur. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen per post ontvangt.