Lidmaatschapsinformatie

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van video-/filmproducten kan lid worden van FDN. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van FDN.

Contributie:
Voor meer informatie over de contributie van FDN; neemt u contact op met FDN – 020 311 6012.

Aanmeldingsprocedure:
Als u lid wilt worden van FDN, stuurt u een brief (of e-mail) met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:

FDN, t.a.v. Martijn Schok, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam.
E-mail: martijn.schok@nvpi.nl.

Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het FDN-bestuur. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen per post ontvangt.